Testosteronnivån kan avgöra din karriär

Nyare forskning har hittat ett sammanhang mellan hur du klarar av att behålla jobbet, och mängden testo du har i kroppen. Det KAN alltså vara en helt annan orsak till att jobbet ryker.

Man skulle kunna tro att det var den kunskap du fått inom området som var avgörande för din karriär. Men om vi ska tro den färska studien som är publicerad i The Journal Economics & Human Biology, är det mer än bara din expertis.

Om det slutar upp med att du blir arbetslös, så kan det faktiskt bero på hormoner i kroppen, närmare bestämt testosteronnivån hos oss män, skriver New York Post.

Lättare att bli uppsagd

Studien har förvisso kartlagt brittiska män, det hade varit intressant att göra samma mätningar i Sverige.

En hälsoundersökning gjordes på över 2 200 män mellan 25 och 64 år och målet var att se om det fanns något samband mellan risken att bli permitterad och att uppleva kortare arbetslöshetsperioder, och mängden testosteron i kroppen.

Forskarna fann ut att arbetslösa män som hade medel till höga nivåer av testosteron hade större chans jämfört med de som hade lägre nivåer, till att skaffa sig ett jobb inom fem månader. 

– Svaren tyder på att brittiska män med högre testosteronnivåer har mindre chans att bli arbetslösa. De är också mindre benägna att stanna utan arbete under en längre tid, säger Peter Eibich, biträdande chef för Research Group on Labor Demography vid Max Planck Institute for Demographic Research.

– Anledningen beror förmodligen på skillnader i personlighetsdrag och beteenden orsakade av testosteron, förklarar Eibich.

Han påpekar att det är större chans att män med högre testosteronnivåer använder internet aktivt för att söka arbete.

Nivåerna påverkar mer än bara hälsan

Det är oklart hur det faktiskt påverkar att ha höga eller låga nivåer av testosteron, men enligt Eibich ser man att hormonaktiviteten helt klart även påverkar andra områden än bara hälsan.

Hittills har det gjorts lite forskning om hur sådana ”biomarkörer” kan relateras till socialt och ekonomiskt beteende.

– Testosteron är ett särskilt intressant fall. Tidigare forskning visar ganska tydligt att testosteronnivåerna är kopplade till personlighetsdrag, säger Eibich.

Han hänvisar till vissa egenskaper som till exempel att vilja ta risker (riskaversion) samt statussökande och dominant beteende.

– Sådana personlighetsdrag och beteenden har kopplats till en persons framgång på arbetsmarknaden, förklarar han.

Ta vara på testosteronnivåerna i kroppen

Enligt Eibich är en svaghet med studien att mätningarna av testosteron gjordes vid ”en enkel tidspunkt”. Det skulle vara intressant att göra mer frekventa tester av deltagarna för att få en överblick över individuella hormonella svängningar.

Men studien visar oss att det kan finnas ett samband mellan hormonnivåer och socialt och ekonomiskt beteende, och att vi därmed har ytterligare en god anledning till att ta hand om våra testosteronnivåer.

Genom att förse kroppen med zink bidrar du till att upprätthålla normala testosteronnivåer i blodet, medan magnesium och vitamin B6 bidrar till att minska trötthet och utmattning. Magnesium bidrar till normal energiomsättning, normal muskelfunktion och normal psykologisk funktion, medan Terminalia chebula kan bidra till att upprätthålla en stark libido. 

Alla dessa ingredienser hittar du i T8, som du nu kan prova till halva priset!

GRATIS

FRAKT

SÄKER

BESTÄLLNING

SNABB

LEVERANS

T8 form #1

Prova T8 i 60 dagar

50% RABATT – ENDAST 174:-

Du skickas vidare till ett förhandsfyllt beställningsformulär med information kopplat till ditt personnummer, där du läser mer om abonnemanget och villkoren innan du beställer. Du beställer ingenting nu.

Vad händer när du beställer?

Idag

Beställ enkelt och prova i 60 dagar till halva priset.

2-3 dagar

Snabb leverans. Fri frakt. Diskret försändelse.

30 dagar

Ge besked inom 30 dagar om du inte önskar få en ny leverans.

60 dagar

Du mottar ny leverans med 4 månaders förbrukning för 174:- per månad (totalt 696:-).

Vad händer när du beställer?

Idag

Beställ enkelt och prova i 60 dagar till halva priset.

2-3 dagar

Snabb leverans. Fri frakt. Diskret försändelse.

30 dagar

Ge besked inom 30 dagar om du inte önskar få en ny leverans.

60 dagar

Du mottar ny leverans med 4 månaders förbrukning för 174:- per månad (totalt 696:-).

Källor:

https://nypost.com/2022/06/06/high-testosterone-levels-may-help-men-land-retain-jobs-study/