Testosterontest:

KOLLA DIN testosteronnivå

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test med 10 frågor som kan ge dig en antydan om du kan ha testosteronbrist.

Efter att du svarat på dessa frågor får du en poängsumma. Ett lågt poäng betyder inte nödvändigtvis att du behöver behandling, men att du kan vidta vissa åtgärder. Testet är baserat på forskning.