Testosteronbrist?

Testet som kan ge dig en antydan om du kan ha testosteronbrist.

T8 testet

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test med 10 frågor som kan ge dig en antydan om du kan ha testosteronbrist.