T8 testet

T8 testet

ADAM (The Androgen Deficiency in Aging Males) är ett enkelt test med 10 frågor som kan ge dig en antydan om du kan ha testosteronbrist.